ADÜ Öğretim Üyesi Tepe'nin kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berfin Kart Tepe'nin 'Etikte Öznellik Nesnellik Tartışması' başlıklı kitabı yayımlandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Tepe'nin kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berfin Kart Tepe’nin ’Etikte Öznellik Nesnellik Tartışması’ başlıklı kitabı yayımlandı.

Çağdaş etik kuramlarına ilişkin sorunların ele alınması bakımından önem taşıyan çalışma; etikte nesnellik-öznellik sorununu, Antik Çağ’dan günümüze kadar süren tartışmalarla ele alıyor. Bu çalışmada, etikte nesnellik-öznellik tartışması, ’Etik olgular gerçekten var mıdır?’ sorusu etrafında dönen ontolojik problem ve ’Etik olguları nasıl biliyoruz?’ sorusunu yanıtlamayı merkeze alan epistemolojik problemle ilgisinde, Eski Çağ düşünürlerinden günümüze kadar olan süreci kapsayacak biçimde irdeleniyor. Mantıkçı Pozitivistlerin felsefede ve özellikle de etikte bilgiye ilişkin sorunları ele alırken bilgi nesnesini tümüyle göz ardı etmelerinin ve ontolojiyi bir yana bırakan bir epistemoloji geliştirmelerinin, nasıl etikte nesnellik-öznellik ikilemine yol açtığı gösteriliyor.

Etikte Öznellik Nesnellik Tartışması başlıklı bu kitapta, öncelikle günümüz düşünürlerinin ’öznellik’ ve ’nesnellik’ kavramlarının içini nasıl doldurdukları, ’nesnellik’ten ne anladıkları ortaya konulurken, felsefenin etik disiplininde öznellik-nesnellik tartışmasının tarihsel arka planını oluşturan epistemolojik ve ontolojik görüşlerin ele alınması bakımından önemli olan bu çalışmada ’öznel’ ve ’öznellik’, ’nesnel’ ve ’nesnellik’ kavramları ile bu kavramları günümüzde tartışan Anglo-Sakson filozoflarının görüşlerine yer veriliyor. Bu bağlamda, nesnelcilik ve öznelcilik savunucularından J.L. Mackie ve D.O. Brink’in görüşleri üzerinde duruluyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" dedi.