Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden 'deniz suyu kirliliği' iddiasıyla ilgili açıklama

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde bazı yerel basın organlarında ve sosyal medyada yer alan deniz suyunun kirliliğiyle ilgili yapılan haber ve yorumlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 15 günlük periyotlarda Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyısı olan 85 deniz suyu izleme noktasından numunelerin alınarak analizinin yapıldığı belirtildi. İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen alanlardan alınan örneklerden çok büyük kısmı iyi, küçük bir bölümü orta ile sonuçlandığı ifade edilirken analiz sonucu kötü olan yüzme alanı bulunmadığı kaydedildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden 'deniz suyu kirliliği' iddiasıyla ilgili açıklama

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde bazı yerel basın organlarında ve sosyal medyada yer alan deniz suyunun kirliliğiyle ilgili yapılan haber ve yorumlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 15 günlük periyotlarda Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyısı olan 85 deniz suyu izleme noktasından numunelerin alınarak analizinin yapıldığı belirtildi. İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen alanlardan alınan örneklerden çok büyük kısmı iyi, küçük bir bölümü orta ile sonuçlandığı ifade edilirken analiz sonucu kötü olan yüzme alanı bulunmadığı kaydedildi.

“Denizlerin su kalitesi titizlikle takip ediliyor”

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada deniz suyu takiplerinin titizlikle yapıldığı ifade edilerek, “Son günlerde yerel basında yer alan bazı haber ve paylaşımlarda ilimizin bazı noktalarında deniz suyunun kirli olduğu, bu durumun özel bir laboratuvarda yaptırılan analiz sonuçlarına göre insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğuna yönelik görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir. Yaz aylarında İlimizin bütün sahil bandında yoğun bir şekilde devam eden turizm hareketliliği de göz önüne alınarak denizlerimizin su kalitesi titiz bir şekilde takip edilmektedir. Halk sağlığı açısından son derece önemli olan deniz suyunun temizliği konusuna ilgi gösterilmesi ve buna ilişkin hususların gündemde tutulması memnuniyetle karşılanmakla birlikte böyle hassas bir konuda vatandaşlarımızın doğru şekilde bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

“Yönetmelik çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor”

Deniz suyu ile ilgili çalışmaların bakanlıklar tarafından belirlenen yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğü bilgisi verilen açıklamada, “Deniz suyu ile ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortak olarak uygulanan 25.09.2019 tarihli Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. İlimizde deniz suyundan numune alınması ve analiz yapılması çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda oluşturulan İl Yüzme Suyu Komisyonunun yaz dönemi öncesinde aldığı kararlar doğrultusunda ve oluşturulan takvime göre sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Ege ve Marmara’da toplam 85 ayrı noktadan numune analiz ediliyor”

Deniz suyu ölçümlerinin İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen alanalarda 15 günde 1 yapıldığına dikkat çekilerek, “İnsanların yoğun olarak yüzdükleri ve İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen yüzme alanlarından 15 günde bir Ege Denizi’ne ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Marmara İlçelerimizden 54 yüzme suyu izleme noktası ve 31 mavi bayrak izleme noktası olmak üzere toplam 85 noktadan numune alınmaktadır. Alınan numuneler “Escherichia coli” ve “İntestinal enterekok” yönünden yapılan analiz sonuçlarına göre, Escherichia coli 0-100 arası ve İntestinal enterekok 0-100 arası “iyi”, Escherichia coli 100-1.000 arası ve İntestinal enterekok 100-370 arası “orta” ve Escherichia coli 1.000 üzeri ve İntestinal enterekok 370 üzeri “kötü” olarak sınıflandırılmaktadır” bilgileri paylaşıldı.

“Tahlil sonuçları sürekli internet sitesinden açıklanıyor”

Numune tahlili sonuçlarının herkese açık internet sitesinden paylaşıldığına yer verilen açıklamada, “Numuneler bu konuda eğitimli ve deneyimli personel tarafından özel üretim numune kaplarına alınmaktadır. Analizler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve konusunda uzman kişilerin istihdam edildiği Balıkesir Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmaktadır. Numuneler analiz aşamasında kodlandırılmış olarak laboratuvara teslim edilmekte ve analiz yapan personelin numunenin hangi noktaya ait olduğu konusunda bilgisi bulunmamaktadır. Balıkesir Halk Sağlığı Laboratuvarı İç Kalite ve Dış Kalite denetimlerinden geçmekte ve tam puan almaktadır. Yapılan analizler onaylandıktan sonra eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’na ait https://yuzme.saglik.gov.tr web adresinde ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait https://balikesirism.saglik.gov.tr web adresinde halka açık şekilde paylaşılmaktadır” denildi.

“Analiz sonucu kötü olan yüzme alanı bulunmuyor”

2022 yılı yaz dönemi itibariyle yapılan tahlillerin sonuçlarının da paylaşıldığı bilgilendirmede, “2022 yılı yaz dönemi itibariyle bugüne kadar alınan numunelerin çok büyük kısmı iyi, küçük bir bölümü orta ile sonuçlanmış olup analiz sonucu kötü olan yüzme alanı bulunmamaktadır. Yüzme alanlarında gerçekleştirilen bu izleme çalışmasının yanı sıra söz konusu alanları etkileme potansiyeli bulunan dere ve çayların denize ulaştığı noktalar kirlilik izleme alanı olarak belirlenmekte ve bu noktalardan da aynı şekilde 15 günde bir numune alınmaktadır. Bu numunelerin değerlendirmesi de aynı şekilde yapılmaktadır. Kirlilik izleme alanları, denizdeki yüzme alanı olmamakla birlikte numune sonuçları İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yakından izlenmekte, yüzme alanlarını etkileyip etkilemediği takip edilmektedir. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların sorumlulukları kapsamında gerekli önlemleri almaları sağlanmaktadır” bilgileri paylaşıldı.

“Deniz suyu kaynaklı hastalıklarda artış tespit edilmedi”

Deniz suyu kaynaklı hastalıklar konusunda da bilgilerin verildiği açıklamada, “Diğer taraftan, İlimizde 2022 yılı içerisinde deniz suyu kaynaklı hastalıklar konusunda önceki yıllara göre vaka artışı tespit edilmemiş ve öncelikli olarak tedbir alınacak bir durum görülmemiştir. Denizlerimizin temizliği konusu İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte, Valiliğimiz yürütülen çalışmaları yakından izlemektedir. Balıkesir İlinin Ege Denizi ve Marmara Denizi’ndeki bütün kıyılarında insan sağlığını olumsuz olarak etkileyecek herhangi bir kirlilik unsuru bulunmamaktadır. Düzenli olarak sürdürülen izleme ve takip çalışmalarının sonucuna dayanan veriler yukarıda açıklandığı üzere kamuoyu ile paylaşılmaktadır” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden 'deniz suyu kirliliği' iddiasıyla ilgili açıklama