Çanakkale'de 'Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı' gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde uygulanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının operasyon faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonu (RE-You) Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı, Çanakkale'de bir otelde gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 'Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı' gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı" çerçevesinde uygulanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının operasyon faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonu (RE-You) "Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı", Çanakkale’de bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştay öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan laboratuvarda istihdam odaklı eğitimlerin olacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan çalıştayda yaptığı konuşmada, "Bu proje vesilesiyle, aslında hem bugün açılışını yaptığımız laboratuvarlar hem öğrencilerimizin alacağı eğitimler ve inşallah istihdama katılımları ile aslında yerli, milli ve uluslararası seviyede iş birliğinin ve güzel bir sinerjiyle her türlü hem ekolojiye hem istihdama hem ekonomiye nasıl katkı yaptığını burada yaşayarak görmüş olduk ve inşallah bunu sürdürülebilir olacağını da temenni ediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği’nin bu projelere verdiği desteğin önemli olduğunu, bilgi ve uzmanlık paylaşımının verdiği güzel sonuçları görmekten mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Alpkan, "Bu noktada aslında küresel ve lokal seviyede ve milli seviyede özel sektör, STK’lar, üniversiteler ve kamu iş birliğinin bundan sonra özellikle çevre problemleri ve ekonomik sorunların çözümünde güzel bir iş birliği ortamı oluşturduğunu ve bunun da sürdürülebilir olduğunu, çünkü defaatle bu İPA 1’den beri gelen, birbirini takip eden projelerin de olduğunu görüyoruz. Bu da bize cesaret ve ümit veriyor. Aynı zamanda bu iş birliğine de mecbur olduğumuzu da görüyoruz. Çünkü belki 1’inci ve 2’nci Sanayi İnkılabı’ndan ve sonra çevreyle ilgili problemler lokal ve bireysel seviyede yani ilk önce 1’inci Sanayi Devrimi’nde atölye seviyesinde, 2’nci Sanayi Devrimi’nde seri üretim ile 3’üncü Sanayi Devrimi’nde bilgisayarlaşmayla belki çevreyi bireysel, lokal veya girişimci seviyesinde kirlettik. Ama 4’üncü Sanayi Devrimi’nden sonra birlikte temizlememiz lazım. Burada ’Kim kirletti? Gelişen ülkeler mi, gelişmekte olan ülkeler mi? Nasıl kirlendi? Bunun artık geriye dönüp de sorgulamasını yapmaya gerek yok ama temizlemeyi birlikte yapmamız lazım. Bu noktada da iş birliğine mecburuz" diye konuştu.

"Yeni bir krizi beklemeden bu iş birliğine hevesli olmamız ve bu motivasyonu göstermemiz de çok ümit verici"

İş birliğinin bazen krizlerde ortaya çıktığını ifade eden Alpkan, "Yani daha önce mesela üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili 30 yıldır internet ve bilgisayar olduktan sonra öğrencilerimize yakından veya uzaktan eğitim verme teknolojimiz vardı. Ama covid pandemisine kadar buna kendimizi mecbur hissetmedik. Ondan sonra teknolojiyi kullandık ve çok faydasını da gördük. Bu aynı zamanda ekolojik, ekonomik ve istihdamla ilgili yeni faydaları da beraberinde getirdi. Şimdi uzaktan çalışmayı artık konuşuyoruz ve bununla ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla aslında çevreyi temizlemeyle ilgili teknolojiler var. Sadece bunun için ya bir fırsat ya bir tehdit olması lazım. Yani bunun için ya havuç ya sopa gerekiyor. Dolayısıyla bizim yeni bir krizi beklemeden bu iş birliğine hevesli olmamız ve bu motivasyonu göstermemiz de çok ümit verici. Mesela şimdi Ukrayna-Rusya savaşından dolayı bir tahıl krizi ortaya çıktı ve dünyada bir internetten tahıla kadar adil bölüşüm problemini nasıl çözeriz yaklaşımı ortaya çıktı. O açıdan da uluslararası örgütlerin burada daha fazla inisiyatif alması ve çözüme katkı yapması gerekiyor. Fakat bazen de kriz zamanında ulusal çıkarlar ön plana çıkabiliyor. Mesela pandemide maskelerin paylaşımı, aşının paylaşımı konusunda da bazen iş birliği yerine ulusal çıkarlar ortaya çıkıp, adil paylaşımı sağlamak zorlaştı. Dolayısıyla sanal veya fiziksel kaynağımızı ve doğal çevremizi adil paylaşmak zorunda kalıyoruz. Ve bu noktada yenilenebilir enerji üretimi aslında bize lokal de de fırsatlar ortaya çıkartıyor" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise çalıştaya katılımlarından mutluluklarını dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı’nda enerji sektörünün mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı, yenilenebilir enerji teknolojilerinin eğitim yöntemleri sunularak, eğitim içeriklerinin istihdam ile kurduğu bağ, ilgili paydaşlarla değerlendirildi. Çalıştayda elde edilen sonuçlarla eğitim içeriklerinin son haline getirileceği belirtildi. Çalıştayda yenilenebilir enerji teknolojilerinin eğitim yöntemleri ve ana hedefleri, lider uzmanlar tarafından sunulan ve gerçekleştirilen oturumlarda RE-You Projesi’nin gençler için önemi ve gençlerin istihdam edilebilirlikleri farklı açılardan ele alındı.

Çalıştaya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje hakkında

"Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonu (RE-You)", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde uygulanmakta ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde finanse edilmektedir. Programın operasyon faydalanıcısı Güney Marmara Kalkınma Ajansıdır.

Proje; Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığı ve GIZ International Services liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanan teknik danışmanlık ile yürütülmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi’nin bu alanda dünyanın önde gelen eğitim ve kariyer merkezlerinden biri haline gelmesini amaçlayan RE-You Projesi; kapasite geliştirme, eğitim ve istihdam çerçevesinde yapılacak çalışmaları içeriyor.

RE-You Projesi, yenilenebilir enerji alanında kariyer yapmak isteyen gençleri, yatırımcılar ve iş verenleri, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası platformları, üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarını etki alanı içine alıp bir araya getiriyor.

Projenin başlıca hedefleri arasında, teknik bölümlerden mezun 18-29 yaş arasındaki 480 gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması yer alıyor.