DPÜ Eğitim Fakültesine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin 'Geogebra Destekli Farklılaştırılmış Matematik Etkinliklerinin Üstün Zeklı ve Yetenekli Öğrencilerin Becerilerine Etkisi' isimli projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye değer görüldü.

DPÜ Eğitim Fakültesine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin “Geogebra Destekli Farklılaştırılmış Matematik Etkinliklerinin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Becerilerine Etkisi” isimli projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye değer görüldü.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans öğrenci grubunun hazırlamış oldukları proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenecek. Bu yıl rekor katılımla gerçekleşen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin projesi de desteklenmeye layık çalışmalar arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Eğitim Fakültesinden yapılan açıklamada, Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Gamze İnci’nin akademik danışmanlığını yaptığı, 3. sınıf öğrencileri Feyza Nur Aylanç’ın yürütücülüğünde ve Zehra Acar’ın araştırmacı olduğu “Geogebra Destekli Farklılaştırılmış Matematik Etkinliklerinin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Becerilerine Etkisi” isimli projede ülkemizin yer üstü hazineleri olarak görülen üstün zekalı ve yetenekli çocukların becerilerine katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu hedef doğrultusunda teknoloji destekli farklılaştırma temelli matematik etkinliklerinin 5 haftalık bir süreçte üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere üniversitemizde öğretileceği kaydedildi.

Eğitim Fakültesinin bir projesinin ilk kez bir Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteği aldığı hatırlatılan açıklamada, projenin gelecek dönem projelerine örnek teşkil etmesinin beklendiği vurgulandı.