İzmir Ekonomi Üniversitesinden şiddet ve ayrımcılığa karşı 'akademik' plan

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atarak 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı'nı yürürlüğe koydu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, planın 2022-2025 dönemini kapsadığını ve 5 temel alandan oluştuğunu söyleyerek, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı, toplumun tüm katmanlarında cinsiyet kaynaklı ayrımcılıkların kaldırılması noktasında örnek ve etkili bir adım oldu' diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden şiddet ve ayrımcılığa karşı 'akademik' plan

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atarak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’nı yürürlüğe koydu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, planın 2022-2025 dönemini kapsadığını ve 5 temel alandan oluştuğunu söyleyerek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı, toplumun tüm katmanlarında cinsiyet kaynaklı ayrımcılıkların kaldırılması noktasında örnek ve etkili bir adım oldu” diye konuştu.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM) tarafından hazırlandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma neticesinde oluşturulan plan; ‘İş-yaşam dengesi ve kültür’, ‘yönetim ve karar verme mekanizmalarında dengeli toplumsal cinsiyet katılımı’, ‘işe alım ve kariyer gelişimi süreçlerinde cinsiyet eşitliği’, ‘ders içerikleri ve araştırmalarda toplumsal cinsiyet boyutu’, ‘cinsel taciz ve cinsiyete dayalı şiddete karşı önlemler’ adlı temel alan üzerine şekillendirildi.

Ders içeriklerine dahil edilecek

Akademisyenlerinin yüzde 57’si, idari çalışanlarının da yüzde 56’sı kadın olan İEÜ, plan kapsamında cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda öğrenci ve tüm çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet üzerine araştırmalar yapılarak raporlar hazırlanacak, kurum içinde kadınların karar alma süreçlerine daha etkin katılımı teşvik edilecek. Ek olarak cinsiyete dayalı şiddet konuları ders içeriklerine dahil edilecek.

İzmir geneline yayılacak

2025 yılına kadar uygulanmaya devam edilecek plan çerçevesinde, alanında başarılı bilim kadınları ve yöneticilerle özel söyleşiler yapılacak. Kadın akademisyenler, akademik hiyerarşi içerisinde yükselmeleri için teşvik edilecek. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik, İzmir’deki tüm öğrenciler ve paydaşların da katılımına açık olacak seminerler düzenlenecek, kadın yönetici geliştirme programları hazırlanacak.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, kadına yönelik şiddetin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının geliştirilmesi adına üniversite olarak çok değerli bir adım attıklarını söyledi. Üniversitelerin topluma liderlik etmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, İEÜ’nün de bu misyonla hareket ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aşkar, “Ülkemizin ve şehrimizin hızla gelişmesinin, büyümesinin yolu, kadınlarımızın da güçlü olmasından, karar alma mekanizmalarında etkin rol oynamasından geçiyor. Her başarılı kadın, aynı zamanda genç nesiller için de önemli bir ilham kaynağı. Kadınlarımızın şiddetle, baskıyla, ayrımcılıkla yan yana gelmesi asla kabul edilemez. Bu noktada toplumsal eğitimin, farkındalığın önemi çok net ortada. Bunu sağlayacak en temel organlardan biri de, sağlıklı nesillerin yetiştirildiği üniversitelerdir. Biz de çağdaşlığın, hoşgörü ve sevginin kenti olan İzmir’in ilk vakıf üniversitesi olarak, cinsiyet eşitliği noktasında farkındalığı artıracak, etkili sonuçlar ortaya çıkaracak bir plan şekillendirdik” dedi.

Planın hayata geçmesinde büyük emeği olan İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ise Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programının sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözeterek planı oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Çin, “Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi unsurlar, uzun süredir toplumumuzun gündeminde. Üniversite olarak biz de, bu duyarlılığın genç nesillere aktarılması için kapsamlı bir yol haritasının belirlenmesi, cinsiyet eşitliğine ilişkin politikaların içselleştirilerek uygulanması gerektiğinden yola çıkarak planı tamamlamadık. Toplumun her kesimini ilgilendiren böylesine önemli bir konuya kayıtsız kalmayarak örnek bir çalışmaya imza attık. Artık bu plan doğrultusunda gerekli adımları atmanın, etkinlikleri düzenlemenin zamanı. Üniversite olarak bu çalışmaları da kısa sürede, hızla gerçekleştireceğiz. Oluşturulan planın olumlu yansımalarını süreç içinde göreceğiz” diye konuştu.

"Kararlılıkla uygulayacağız"

EKOKAM Müdürü Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 129’u devlet, 74’ü vakıf ve 4’ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumunda tüm akademisyenler içerisinde kadınların oranının yüzde 45’in üzerinde olduğunu belirtti.

İEÜ’nün, 2021 yılı itibariyle Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Horasan, “Üniversitemizdeki kadın öğretim elemanları, akademik kadronun yüzde 57’sini kadın idari personel ise kadronun yüzde 56’sını oluşturuyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planımızın temel amacı; üniversitemizin tüm çalışanları için cinsiyet temelli eşitlikçi çalışma koşullarının sürekliliğinin sağlanması ve kurum içi uygulamaların çeşitlendirilmesi. Bu amaç doğrultusunda kariyer ve performans gelişimini, kapsayıcı diyaloğu ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen stratejiler belirleyeceğiz. Planın tüm akademik ve idari birimleri ile öğrencilerimiz tarafından sahiplenilerek uygulanması konusunda kararlıyız. Hazırlanan plan; toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin çalışma yaşamı, eğitim ve araştırma süreçlerine dahil edilmesini garanti altına almak açısından da örnek bir çalışma” ifadelerini kullandı.