Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde 'Ergen Sağlığı' polikliniği açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye de belli merkezlerde olan Adolesan (Ergen) Sağlığı Polikliniğinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde 'Ergen Sağlığı' polikliniği açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye de belli merkezlerde olan Adolesan (Ergen) Sağlığı Polikliniğinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Ergen Sağlığı Doktora eğitimini başarılı şekilde tamamlayarak, Adolesan Sağlığı Polikliniği çalışmalarına başlayan, Hastane Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Yaşar Durmaz,“Ergenlik dönemi çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde hızlı fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal olgunlaşma olmaktadır. Adolesanlara verilecek sağlık hizmetleri de yaş ve gelişimsel düzeylerine uygun olmalıdır” dedi.

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü bünyesinde birçok yan dalı barındıran önemli bir ana dal”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün bünyesinde birçok yan dalı barındıran önemli bir ana dal olduğuna dikkat çeken Dr. Yaşar Durmaz,” Ergen Sağlığı bölümü ise henüz Türkiye de bazı enstitülerde doktora eğitim programı ile yeni oluşturulmaya çalışılan bir uzmanlık alanıdır. Önemi gittikçe artan ve gençlerin 10-25 yaş arası dönemde ergenliğin getireceği problemlere çözüm bulmaya çalışan bu alanda henüz yetişmiş uzman sınırlı sayıdadır. Bazı üniversite ve eğitim hastanelerinde örneğin Hacettepe Tıp, Ankara Tıp, Gazi Tıp Cerrahpaşa Tıp, Ankara Şehir Hast, Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi gibi ayrı poliklinik olarak Adolesan (Ergen Sağlığı) polikliniği şeklinde yapılandırılmış ve hizmet vermektedirler. Ergen polikliniğinde ilgili konsultan hekimlerin, psikolog ve diyetisyenin katkısıyla; boy ve kilo problemleri, hormonal nedenli olmayan obesite ve kilo fazlalığı, yeme bozuklukları (Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza gibi), adet düzensizliği, kıllanma fazlalığı, kız ve erkek ergen genital problemleri, sporcu sağlığı, psikososyal değerlendirme, riskli davranışlar, okul başarısızlıkları, okul, aile ve arkadaş uyum problemleri, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili danışmanlık, internet bağımlılığı, sınav kaygısı, kronik hastalığı olan ergene yaklaşım ve tedavi uyumsuzluğu danışmanlığı yapılabilecektir. Kendine has özellikleri bulunan ergenlik dönemi sorunlarında ilgili branş hekimlerinin de katkılarıyla tedavi ve takipleri hastanemizde uygulanıp eğer gerekirse ileri merkezlere yönlendirilecektir” diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, hastanedeki yeniliklerin devam ettiğini belirterek, “ İlk aşamada haftanın belli günleri ana bina çocuk poliklinikleri katında ergen sağlığı poliklinik hizmeti şeklinde başlanılacaktır. Zamanla ayrı bir merkez haline getirilip sadece ergenlik çağı çocuk hastalarımıza hizmet verecek üniteye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Dr. Yaşar Durmaz’a çalışmalarında başarılar diler, yeni polikliniğimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim” dedi.