Muğla SGK Müdürlüğünden 'Kayıt dışı istihdam ile mücadele' açıklaması

Muğla SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Muğla SGK Müdürlüğünden 'Kayıt dışı istihdam ile mücadele' açıklaması

Muğla SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ekecan yaptığı açıklamada, “2022 yılı bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri ile kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ‘2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ doğrultusunda, kurumumuzca, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler yaygınlaştırılarak sürdürülmektedir. Kurumumuz, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede çeşitli dönemlerde belirlenen işyerleri, sendikalar, ilgili diğer STK’lar, basın-yayın kuruluşları rehberlik amacıyla ziyaret edilmekte veya bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.