Türk Diyanet Vakıf- Sen'den Gülşen'e kınama

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okullarına yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili açıklama yaptı.

Türk Diyanet Vakıf- Sen'den Gülşen'e kınama

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, şarkıcı Gülşen’in imam hatip okullarına yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili açıklama yaptı.

Gülşen’in sanatçı olmaktan daha çok, ayrıştırıcı, kinci ve aşağılayıcı söz ve tavırlarını kınadığını ifade eden Şanlı, "Madde ile maneviyatın, ruh ile cesedin, ilimle irfanın birleştiği, insanlığın hizmetine koşacak nesiller yetiştiren imam hatip liselerine hakaret eden Sözde sanatçı Gülşen’i sanatçı olmaktan daha çok, ayrıştırıcı, kinci ve aşağılayıcı söz ve tavırlarını kınıyorum. Bu sözde sanatçının İmam Hatip neslini aşağılamaya çalışan bu zavallı sözde sanatçıyı özür dilemeye ve bir daha sahneye çıkmamaya davet ediyorum. Bir asırdır "İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi" adıyla eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı esas alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret dengesini ve ilişkisini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında erdemleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, çevresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olma idealine sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü nesillerin yetiştirilmesi olmuştur. İmam Hatip’ li sadece imam değildir. Mühendistir, doktordur, akademisyendir, esnaftır, tüccardır, ziraatçıdır, veterinerdir, öğretmendir, hukukçudur. Velhasıl İmam Hatip’li toplumun hen katmanında ve her kademesinde vardır. O toplumun kendisi ve özetidir. İmam Hatip Liselerimiz, güven, sadakat, sevgi, sabır, samimiyet ve ihlastır. İmam Hatipliler, kula kulluğu değil, Allah’a kulluğu esas alan misyonun temsilcileridirler. İmam Hatip Liselerimiz; geçmişimizin övüncü, geleceğimizin aydınlığı, insanlığın kurtuluşudur. İmam Hatip ruhu; seksenbeş milyona yakın Ülke insanımızın, iki milyara yakın dünya Müslümanının, sekiz milyara yakın dünya insanın aydınlığı için bir manifestodur. İmam Hatip’li olmak, sadece cami ve seccadeden ibaret değil, hayatın her alanında yer alan ve insanlığa huzur sunan misyonun adıdır. İmam Hatip ruhu tüm insanların ve ve insanlığın kurtuluşudur. İmam Hatip Liselerimiz, devletimizin kontrolünde Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde nesil yetiştiren güzide okullarımızdır. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir" dedi.