Akıllı Kent Karesi Brüksel'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye'de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla STK'lardan kamu ve özel sektöre, akademiden medyaya çeşitli sektörlerden kurumları bir araya getiren Kavşak Ağı projesi ile Karesi Belediyesi, Türkiye Daimi Temsilciliği Bürüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla STK’lardan kamu ve özel sektöre, akademiden medyaya çeşitli sektörlerden kurumları bir araya getiren Kavşak Ağı projesi ile Karesi Belediyesi, Türkiye Daimi Temsilciliği Bürüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakcı’yı ziyaret etti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı dahilinde hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordinatörlüğünde ve Aktif Yaşam Derneği, UITP ve YADA ortaklığında yürütülmekte olan projenin yereldeki bileşenlerinden biride Karesi Belediyesi. Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla STK’lardan kamu ve özel sektöre, akademiden medyaya çeşitli sektörlerden kurumları bir araya getiren Kavşak Ağı projesi ile Kavşak Ağı’na dahil olan paydaşların uluslararası ağlarla entegrasyonunun sağlanması, güçlendirilmesi, STK’lar arasında iş birliğinin sağlanması ve iyi uygulama örnekleri geliştirecek ortaklıkların kurulmasıdır.

Proje ile, üyelerin kapasite güçlerini artırmak ve uluslararası ağlara dahil olmalarını sağlamak amacıyla Belçika’nın Başkenti Brüksel’de 16-20 Nisan tarihleri arasında bir çalışma ziyareti düzenlendi. Brüksel’de sürdürülebilir ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumlarla toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Bürüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ziyaret edildi. Karesi Belediyesi’nin Avrupa Birliği alanındaki proje çalışmaları ve akıllı sehirler alanında yaptığı projeler hakkında Brüksel Büyükelçimize Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil tarafından bilgiler verildi.

Karesi’de akıllı kent dönüşümü

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin AB Projeleri çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı’nın üyesi olan Karesi Belediyemiz kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve eylemlerin önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik, idari ve finansal kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Avrupa ve küresel düzeyde iş birliği geliştirilmesini teşvik ederek sürdürülebilir bir çalışma ve dayanışma modeline öncülük etmek ve yerel düzeyde iyi uygulamalar ve modeller geliştirmek için çalışmalara imza atıyoruz. Bildiğin gibi Karesi Belediyesi olarak artık uluslar arası alanda yaptığımız projelerle fazlasıyla tanınan bir belediye olduk. Kırsal kalkınma, iyi tarım uygulamaları, sıfır atık, akıllı şehirler bu başlıklara yeni alanlar eklemek için çaba sarf ediyoruz. Akıllı şehirler alanında geçen dönemde personelimizin teknik kapasitesini artırmaya yönelik başarılı bir eğitim gerçekleştirdik. Karesi Belediyesi bünyesinde bulunan Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem müdürlüklerinde çalışan 30 personelimiz Akıllı Kent Dönüşümü konularında alanında uzman eğitmenlerden eğitimler alacak ve bu konudaki yetkinlikleri artırıldı. Eğitimin içeriğinde Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Kentsel Hareketlilik, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Kentlerde Çevre Yönetimi ve Akıllı Teknolojiler konularını çalıştık. Bu çalışma ziyaretinde yapılan çalışmaların devamını niteliğindedir” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Bakmadan Geçme