BAÜN Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesine ödül

BAÜN Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesinden 'En İyi Uygulama' Başarısı ödülünü aldı.

BAÜN Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesine ödül

BAÜN Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesinden “En İyi Uygulama” Başarısı ödülünü aldı.

Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi, 219 üye üniversite ve eğitim kurumunun dahil olduğu Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından, “Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi” kategorisinde en iyi uygulama ödülüne layık görüldü.

ANKOS tarafından “Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik” ana teması ile 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ANKOSLink 2022 Uluslararası Konferansında, elektronik kaynaklar ile ilgili “Akademik Kütüphanelerinde İyi Uygulamalar” başlıklı yarışma sonucunda Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının çalışmaları “Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi” kategorisinde en iyi uygulama seçildi.