Kayıt dışı öğrencilerin okula erişimi için çalışmalar aralıksız sürüyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kayıt dışı öğrencilerin okula erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kayıt dışı öğrencilerin okula erişimi için çalışmalar aralıksız sürüyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kayıt dışı öğrencilerin okula erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ilgili kurum, kuruluş ve eğitim paydaşlarıyla etkin bir işbirliği ve koordinasyonla sınırlı sayıdaki kayıt dışı öğrenci konusunu hassasiyetle takip ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrenci devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için; Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda daha önceki yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da gerek rehberlik çalışmaları gerekse bilgilendirme toplantıları gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Toplumsal hassasiyetin oluşturulması amacı ile veli, muhtar, kaymakam gibi daha birçok eğitim paydaşı ile nitelikli bir işbirliği sağlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli rehberlik faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları ile basın ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması için tüm tedbirleri alıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili çalışmalarına kesintisiz devam ederek okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşmasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı; erken uyarı sistemi ile okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine ve takip sistemiyle de kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalmasını kabullenemeyiz.” ifadesi ile üzerinde önemle durduğu kayıt dışı öğrenci konusu, erken uyarı ve takip sistemi ile Türkiye genelinde gündemde tutuluyor.